TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

1. Gaminių valymas
1.1. Prieš pradedant naudoti plastikinius langus, duris ar balkono stiklinimo sistemas nuo jų paviršiaus būtina pašalinti visus birius nešvarumus, dulkes ir kitus teršalus, patikrinti jų varstymo, užrakinimo bei sandarinimo sistemų funkcionavimą.
1.2. Plastikinių langų, durų arba balkonų stiklinimo konstrukcijas būtina valyti ne rečiau nei kartą metuose. Konstrukcijų valymą rekomenduojama atlikti švelnia audinio šluoste ar kempine.
1.3. Gaminių paviršių kategoriškai draudžiama valyti aštriais gremžtukais ar panaudojant abrazyvines valymo priemones, lakų ar dažų tirpiklius arba skiediklius (acetoną, benziną, vaitspiritą ir pan.), valymo priemones su chloru, rūgštimis (pvz., actu) bei kitais cheminiais junginiais, galinčiais pažeisti konstrukcijų paviršių arba varstymo mechanizmų antikorozinę dangą..
1.4. Stiklo nešvarumus šalinti tik stiklui valyti skirtomis cheminėmis medžiagomis ir valikliais.
1.5. Negilius plastikinių konstrukcijų paviršinius įbrėžimus galima sušvelninti arba nupoliruoti panaudojant gamintojo rekomenduojamas specialios paskirties valymo ir poliravimo priemones (pastas ar tirpiklius).
1.6. Gilesnius plastikinių konstrukcijų dangos įbrėžimus rekomenduojama uždažyti specialiais langų ir durų sistemų gamintojo rekomenduojamais dažų korektoriais, atkartojančiais konstrukcijų spalvą.
1.7. Plastikinių gaminių įbrėžimų šalinimui, poliravimui ar uždažymui kategoriškai draudžiama naudoti kitas nei gamintojo rekomenduotas priemones.1. Gaminių valymas

2. Profilaktika ir techninė priežiūra
2.1. Kartą metuose būtina patikrinti gaminių drenažinę sistemą bei išvalyti užterštus vandens nutekėjimo kanalus.
2.2. Sandarinimo tarpines būtina valyti švelnia audinio šluoste ar kempine, panaudojant muiluotą vandenį arba atskiestas neutralaus ph valymo priemones.
2.3. Pastebėjus sandarinimo tarpinių kietėjimo požymius rekomenduojama jas sutepti specialiomis tarpinių konservavimo priemonėmis (su silikonu).
2.4. Ne rečiau nei kartą metuose būtina patikrinti, sureguliuoti ir sutepti plastikinių langų, durų ir stiklinimo sistemų varstymo bei užrakinimo mechanizmus. Tepimui rekomenduotina naudoti tepimo alyvas. Būtina patikrinti ir furnitūros tvirtinimo varžtus.
2.5. Plastikiniuose languose, duryse bei balkonų stiklinimo sistemose esantys apkaustai reguliuojami ir juose yra žiemos, vasaros bei neutralus režimai. Naujai pagamintų gaminių mechanizmai nustatyti ant neutralios padėties. Vasaros režimas nustatomas atšilus orams, kad „pailsėtų“ tarpinės. Žiemos režimas nustatomas atšalus orams ir jaučiant vėjo pūtimą. Apkaustų režimo keitimas-reguliavimas yra naudojimo-eksploatavimo, bet ne nemokamų garantinių įsipareigojimų objektas, todėl atliekamas užsakovo iniciatyva ir lėšomis. Gaminių reguliavimą ir techninę priežiūrą už papildomą mokestį gali atlikti gaminius pardavusi ir (arba) sumontavusi įmonė, pagal tuo metu patvirtintus ir galiojančius įkainius.
2.6. Savarankiškai reguliuoti ar derinti plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų varstymo mechanizmus bei užraktus, neturint tam reikalingų įrankių ir patirties draudžiama, išskyrus atvejus, kai netinkamai funkcionuojantys langai ar durys gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai.

3. Kitos sąlygos
3.1. Plastikiniai langai, durys, balkonų stiklinimo konstrukcijos yra sandarūs gaminiai (sandarumas atitinka Statybos Reglamento reikalavimus), todėl užsakovas privalo užtikrinti savo būsto vėdinimo, mikroklimato parametrų palaikymą. Kitu atveju gali atsirasti problemų, susijusių su santykinės oro drėgmės padidėjimu. Tinkamas patalpų vėdinimas leidžia ne tik palaikyti gerą mikroklimatą, pašalinti vandens garų perteklių, bet ir išvengti drėgmės kondensavimosi ant langų ar durų stiklų bei šaltesnių vietų patalpos viduje. Patartina patalpoje su šiais gaminiais laikyti kuo mažiau gėlių, nedžiauti skalbinių, kadangi šie veiksniai padidina patalpos drėgnumą. Norint išvengti minėtų problemų, kai patalpose nėra įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos arba ji veikiai neefektyviai, patartina 3-4 kartus per dieną po 10-15 minučių atverti visus langus ir išvėdinti patalpą, kad gautųsi skersvėjis ir pasikeistų oras. Jeigu Jūsų gaminiuose yra sumontuoti mikroventiliaciniai priedai, patalpa gali būti vėdinama pasukus gaminio rankeną 45° kampu – taip gaminys yra išhermetizuojamas. Šio atsiradusio tarpelio tarp gaminio staktos ir varčios gali pakakti, kad patalpa pastoviai vėdintųsi. Jei patalpos tinkamai vėdinamos, o rasojimas vis tiek vyksta, tai dar nereiškia, kad gaminys ar stiklo paketas yra nekokybiškas. Tai gali būti Jūsų mikroklimato būste problema. Norint išvengti rasojimo turi gerai veikti būsto ventiliacija ir po visais langais turi būti įrengtas šilumos šaltinis.
3.2. Plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo konstrukcijų furnitūrą, apdailos elementus, profilius, tarpines, stiklus ir stiklo paketus būtina saugoti nuo chemiškai aktyvių medžiagų, tinko ar kitų statybinių šiukšlių.
3.3. Plastikinių gaminių negalima dažyti jokiais dažais ar lakais, dengti kokiais nors papildomais apsauginiais sluoksniais.
3.4. Laminuotas palanges, pagamintas iš impregnuotų medžio drožlių plokštės, būtina saugoti nuo ilgalaikio drėgmės poveikio ir mechaninio laminato pažeidimo. Šios palangės naudojamos vidinei patalpų įrangai ir montuojamos prieš visus apdailos darbus.
3.5. Vidines palanges ir išorines palanges būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų.
3.6. Draudžiama tarp plastikinio gaminio staktos ir varstomų dalių kišti atramas ar kitokius uždaryti trukdančius daiktus.
3.7. Ant langų ar durų varčios ir rankenų negalima kabinti jokių daiktų, kurie gali papildomai apkrauti lango ar durų varčią bei rankeną.
3.8. Negalima palikti atidaryto lango, durų ar balkono stiklinimo konstrukcijos be priežiūros, kadangi vėjo gūsis gali išlaužti varčią.
3.9. Draudžiama ant gaminių klijuoti lipnias juostas ar kitas lipnias medžiagas, kurios gali chemiškai arba mechaniškai pažeisti konstrukcijų paviršių, jų sandarinimo tarpines ar varstymo mechanizmus.
3.10. Vengti langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų paviršių sąlyčio su itin karštais daiktais (lygintuvais, šildytuvais ir pan.).
3.11. Plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų varstymo mechanizmo eiga, priklausomai nuo gaminio dydžio, gali būti tolygi arba tampresnė, tačiau draudžiama sukti rankeną, kai mechanizmas yra užstrigęs ar veikia netinkamai.
3.12. Nustatant plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų varčią į atidarymo arba vėdinimo padėtį, būtina atitinkamai pasukti gaminio rankeną. Draudžiama sukti rankeną ir keisti varstymo padėtis, jei gaminys yra praviras arba ne visiškai uždarytas. Visais atvejais, norint pakeisti gaminio rankenos padėtį, varčia turi būti prispausta prie staktos. Rankenos padėties keitimas neprispaudus varčios prie staktos yra draudžiamas, nes gali nepataisomai sugesti gaminio furnitūra.
3.13. Siekiant išvengti galimų susižalojimų, rekomenduojame atkreipti dėmesį į galimus pavojus: susižalojimas privėrus pirštus tarp staktos ir varčios, iškritimas pro atidarytą langą ar duris, susižalojimas vėjo gūsiui staiga atidarant ar uždarant pravertą langą ar duris.
3.14. Plastikinius gaminius transportuoti tik vertikalioje pozicijoje. Pervežimo metu būtina apsauga nuo smūgių ir subraižymų.
3.15. Plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų profilio apsauginė plėvelė turi būti nuimta nuo profilio iš karto, po gaminių sumontavimo ir (arba) apdailos darbų atlikimo, bet ne vėliau nei per 30 dienų nuo gaminių sumontavimo.
3.16. UŽSAKOVUI, užsakiusiam montavimo darbus be angokraščių apdailos darbų, lieka pareiga ne vėliau nei per 6 (šešis) mėnesius šiuos darbus atlikti savarankiškai, nes montavimo siūlė, palikta kelis mėnesius tiesioginių UV spindulių ir lietaus poveikyje – praranda iki 50 procentų savo termoizoliacinių savybių. Tolesnis šios siūlės sandarumas ir patikimumas – pačio UŽSAKOVO rūpestis, nes ši žala padaroma ne dėl langų gamintojo ar montuotojų kaltės. Tiesioginiam atmosferos poveikiui palikta montavimo siūlė netenka garantijų, nes tai grubiai pažeidžia garantinio aptarnavimo ir gaminių eksploatacijos sąlygas.
3.17. Plastikinių langų, durų, balkonų stiklinimo sistemų naudojimas galimas tik laikantis šių techninės priežiūros ir eksploatavimo taisyklių.